VEDKLYVAR

Med vedklyven sker huggning av träd effektivt, snabbt och säkert. Med den gör du träarbeten för bastu- och eldstadsuppvärmning eller matlagningsbehov lättare och mer avslappnad än med en yxa. En vedklyver är ett praktiskt verktyg, speciellt för större träslöjd, om du behöver ett stort antal klaffar av lämplig storlek på en gång. Vedklyvarna är väl skyddade, men som med all träbearbetning rekommenderas det ändå att vara försiktig och bära handskar för att skydda mot att pinnar lossnar från träden. Jämfört med en yxa kräver det inte samma kraft att använda en vedklyv, och även för en nybörjare går det smidigt att hugga träd.